Tuesday, December 25, 2012

ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ

ಸಂಪಾದಕರೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಾದಂಬ್ರಿ
ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪ್ರು ಖಾರ, ಮಸಾಲೆಯ ಕೋಸಂಬ್ರಿ
ಧಾರಾವಾಹಿ ಹಾಕಿ ಧಾರಾಳ
ಬಂದೀತು ವಾರಾವಾರಾ ಬೈಗಳ
ಅದನೋದಲಂತೂ ಕೊಳ್ಳುವರು ಜನ, ನಂಬಿದರೆ ನಂಬ್ರಿ

No comments: